Regression Model

Essay specific features

 

Issue:

Business

 

Written by:

Todd F

 

Date added:

September 22, 2011

 

Level:

University

 

Grade:

A

 

No of pages / words:

3 / 573

 

Was viewed:

2445 times

 

Rating of current essay:

 
Essay content:

Y is de afhankelijke variabele, de onafhankelijke en verklarende variabele is x, ? is een constante, ? geeft de helling van de lijn weer en de storingsterm wordt weergegeven als u (Brooks, 2002, p.45). De meest toegepaste methode om een lineaire lijn bij de data te creeren is de ordinary least squares (OLS) methode...
displayed 300 characters

Custom written essay

All essays are written from scratch by professional writers according to your instructions and delivered to your email on time. Prices start from $11.99/page

Order custom paper

Full essays database

You get access to all the essays and can view as many of them as you like for as little as $28.95/month

Buy database access

Order custom writing paper now!

 • Your research paper is written
  by certified writers
 • Your requirements and targets are
  always met
 • You are able to control the progress
  of your writing assignment
 • You get a chance to become an
  excellent student!

Get a price guote

 
 

De OLS methode is een methode om bij een gegeven set datapunten, die verondersteld worden praktisch op een rechte lijn te liggen, de "best passende" lijn te bepalen. Het totaal van de gekwadrateerde afwijkingen in verticale zin van de punten ten opzichte van de lijn moet geminimaliseerd worden (Brooks, 2002, p...
displayed next 300 characters

General issues of this essay:

Related essays: